Folyóiratok, kiadványok

SZERKESZTÉS ALATT!

Kiegészítésre, módosításra vonatkozó javaslatokat örömmel fogadjuk az elsolanchid@elsolanchid.hu címre.

FOLYÓIRATOK    
Acélszerkezetek
(MAGÉSZ)

ONLINE!

letöltés

A MAGÉSZ – Magyar Acélszerkezeti Szövetség korábban elindított hírlevéből nőtt ki, kapott önálló formát a 2004-ben útjára indított szakmai folyóirat. A lapnak évente négy száma jelenik meg. A teljes terjedelmében színes kiadvány aktuális tanulmányokat közöl, köztük számos hídépítéssel kapcsolatosat. A lap állandó kezdő rovata a szövetség híreit tartalmazza. Ára 8000 Ft + ÁFA és postaköltség.

Kiadja: MAGÉSZ 1161 Budapest, Béla u. 84. Tel.: 1/405-2187 Felelős szerkesztő: Dr. Csapó Ferenc. (magesz@t-online.hu)

Vasbetonépítés
(fib)

ONLINE!

www.fib.bme.hu

Kiadja a fib Magyar Tagozata. Szerkesztőség: BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 1/463-4068 Felelős szerkesztő: Dr. Balázs L. György. (fib@goliat.eik.bme.hu) Előfizetési díj egy évre 5100 Ft.

A szaklap évente négy alkalommal jelenik meg. A folyóirat angol nyelvű laptársa évente egy alkalommal megjelenő Concrete structures.

Sínek Világa

ONLINE!

www.sinekvilaga.hu

A Magyar Államvasutak ZRt. szakmai folyóirata, a Sínek Világa több mint ötven éves múltra tekint vissza. A folyóirat elsődleges célja, hogy a vasúti pályával, azok tartozékaival, valamint a vasúti hidakkal kapcsolatos cikkek jelenjenek meg, fórumot biztosítva azoknak a szakembereknek, akik a témában érdekes, tartalmas információt nyújthatnak oktatói, tervezői, beruházói, üzemeltetői, vagy olvasói szemszögből.

A lap felelős szerkesztője Vörös József (email: preflex@t-email.hu), a szerkesztőség címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Az éves előfizetési díj 7200 Ft + Áfa; megrendelés: gyalaygy@mav.hu

Hídépítők

ONLINE!

www.hidepitok.hu

A Hídépítő csoport vállalati lapja igen nagy múltra tekinthet vissza. Az újság színes külalakban, évente négy alkalommal jelenik meg. Cikkeket, színes, hidas illusztrációkat, tallózást és életképet is tartalmaz. A lapot gazdagítja nemzetközi kitekintő, és Szabó László múzeumi, állandó rovata.

A teljes kiadvány PDF formátumban letölthető a Hídépítő Zrt. honlapjáról. A szerkesztő: Boldog Gyöngyi 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. telefon: 06-1/465-2222

Mozaik

ONLINE!

www.colas.hu

A Colas csoport vállalati magazinjának 2010-ben a XIV. évfolyamának öt száma jelent meg, színes külalakban. Hídépítéshez kapcsolódó írásokon túl, további cikket, beszámolót és életképet tartalmaz a vállalat működési területéről.

A teljes kiadvány PDF formátumban letölthető a Colas honlapjáról. Főszerkesztő: Szakács-Fehérváry Gábor 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. telefon: 06-1/883-1000, e-mail: ujsag@colashun.hu

Beton

ONLINE!

www.betonujsag.hu

A Magyar Cementipari Szövetség 2010-ben a XVIII. évfolyamba lépő szakmai havilapja évente 11 alkalommal jelenik meg. Főszerkesztő: Kiskovács Etelka, 1034 Budapest, Bécsi út 120. A lap tartalomjegyzéke megtalálható az interneten (www.betonujsag.hu).

Mérnök Újság elérhetőség

A Magyar Mérnöki Kamara hivatalos lapja. Az újságnak 2010-ben a XVIII. évfolyama jelent meg.

2010 januárjától új köntösben, a Heti Válasz Kft. kiadásában jelenik meg a lap. Főszerkesztő: Borókai Gábor.

Mélyépítő
Tükörkép
Magazin

ONLINE!

www.gtm.hu

A korábbi években megjelent Mélyépítő Tükörkép Magazin 2010-től már csak internetes formában jelenik meg, helyette a mélyépítéssel kapcsolatos írásoknak a társlap, a Gazdasági Tükörkép Magazin ad helyet. A lap a gazdaság egyéb területei mellett rendszeres rövidhírekkel és tanulmányokkal 2010-ben 11 alkalommal jelent meg. Változatlanul Mélyépítő Tükörkép Magazin név alatt jelent meg viszont az M6 és M60 autópályák átadását feldolgozó különszám. A lap elérhető az interneten is:  www.gtm.hu címen. Utolsó lapszáma 2011 decemberében jelent meg.

Közlekedéstudományi
Szemle
Lorum ipsum
Közlekedésépítési
Szemle

ONLINE!

Szemle adatbázis

Honlapunkról külön odalról elérhető és letölthető a Szemle valamennyi évfolyama, 2000 előtt oldalanként kép formátumban, 2001-től pedig lapszámonként egyben pdf formátumban.
Útügyi Lapok   www.utugyilapok.hu 2013-ban alapított elektronikus tudományos folyóirat a közútépítés területén. Rovatok: Földművek, Hidak és műtárgyak, Kötőanyagok, Útépítés, Útgazdálkodás, Városi közlekedés
Közút Lorum ipsum
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye Lorum ipsum


a
NEMZETKÖZI FOLYÓIRATOK a
Bridge Design & Engineering a www.bridgeweb.com
Lorum ipsum

Structural Engineering International
Journal of the IABSE

  www.iabse.org Lorum ipsum
Structural Concrete
Journal of the fib

www.fib-international.org/journal
Lorum ipsum
Stahlbau
a Lorum ipsum
a  .  
a    
a    
a
#ad8c51

Hírlevél feliratkozás:
ok


Copyright © 2011 ELSŐ LÁNCHÍD - Mérnöki és Szolgáltató Bt - Minden jog fenntartva! Design & programozás: Arteries Studio