Szakmai egyletek, oktatás

(abc sorrendben)

Kiegészítésre, módosításra vonatkozó javaslatokat örömmel fogadjuk az elsolanchid@elsolanchid.hu címre.


Hazai szakmai szervezetek  

Alapozási Vállalkozók Szövetsége
www.avsz.hu

Az 1994-ben alapított Szövetség lehetőségeket és színteret ad az alapozó mélyépítő vállalatok vezetőinek a korrekt és eredményes gazdasági, kereskedelmi és műszaki kapcsolatok kiépítésére, az új technológiákra vonatkozó európai szabványok átvételére. Szorgalmazzuk a munkavédelemmel kapcsolatos, valamint a speciális tevékenységünkre vonatkozó szerződéses szabályozások hazai elterjesztését. Az egymással piaci versenyben álló vállalatok vezetői közösen érdekeltek magas szintű minőséget biztosítani és a fenntartható fejlődés igényeit kielégíteni.

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
www.emt.ro

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, EMT, az a tudományos civil szervezet, amely 1990 óta meghatározó szerepet tölt be az erdélyi és Kárpát-medencei műszaki és természettudományokkal foglalkozó értelmiség életében. Azok a nemes célok, amelyekért ezt a szervezetet létrehozták, maradéktalanul megvalósulnak a szervezet tevékenységében, az EMT-t Erdély egyik legdinamikusabban fejlődő civil szervezeteként tartják számon.
fib - Magyar Tagozat
www.fib.bme.hu

 (Nemzetközi Betonszövetség, franciául: fédération intentional du béton, angolul: International Federation for Structural Concrete) két nemzetközi szervezet összeolvadása révén jött létre 1998. május 24-én. Az egyik a FIP (Fédération Internationale de la Précontrainte), a másik a CEB (Comité Euro-international du Béton) volt.
fib folytatja elődei tradícióit, és így célkitűzései: vasbeton szerkezetek műszaki, gazdasági, esztétikai és környezetvédelmi színvonalának emelése a kutatási és alkalmazási eredmények nemzetközi szintű elemzése.

A FIP és a CEB Magyar Tagozatainak egyesítéséről a döntés már az 1997. december 17-én, az összevont közgyűlésen megtörtént. A fib Magyar Tagozata az 1997. december 17-én kelt alapszabály szerint működik.

Hídépítők egyesülete
www.hidepitok-egyesulete.hu

Az egyesület lehetőséget kínál a HÍD csoport tagjainak egy társadalmi szervezet keretei között történő együttműködésre, az egyesületi forma adta lehetőségek felhasználásával. Teret biztosít a hídépítő szakma tevékenységének népszerűsítésére. Az egyesület tagjai lehetnek  magánszemélyek, akik a HÍD- csoportnál dolgoznak,  a HÍD csoporthoz tartozó jogi személyek (cégek), illetve pártoló tagok magán, vagy jogi személyek.

Közlekedéstudományi Egyesület
www.ktenet.hu

Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt. Az Egyesületnek közel 200 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 7.000 egyéni tagja van.

Közúti Szakemberekért Alapítvány
www.kozutialapitvany.hu

Az alapítvány célja olyan tartós közérdekű tevékenység, amely a szakma haladásáért, fejlődéséért egész életükben sokat tett idős közúti szakemberek szakmai munkájának erkölcsi és anyagi elismerése, valamint a fiatal közúti szakemberek egyéni szakmai fejlődésének, a tudományos, kutatási munkában, publikálási készségüknek elismerése.

Magyar Acélszerkezeti Szövetség
www.magesz.hu

A Szövetség célja a magyarországi acélszerkezeti vállalkozók összefogása, szakmai és gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló együttes tevékenységük összehangolása, valamint társadalmi érdekeik érvényre juttatása. A MAGÉSZ szakmai konferenciák szervezése mellett kiadja az Acélszerkezetek című szaklapot, valamint számos szakmai kiadvány megjelenését támogatja.

Magyar Betonszövetség
www.beton.hu

 

A Magyar transzportbetont gyártók érezték ennek a helyzetnek a visszáságát és egy rövid önszervezo folyamat után 1998-ban létrehozták a Magyar Betonszövetséget. A Szövetség tagjain keresztül 46 vállalatot, benne 187 keverotelepet képvisel. Tevékenységünkkel a szakmában sokan egyetértenek, azóta a betonvizsgáló vállalkozók és cégek valamint mérnöki tanácsadó irodák nagyszámban csatlakoztak szövetségünkhöz.

Magyar Cementipari Szövetség
www.mcsz.hu

Az MCSZ legfőbb törekvése a magyarországi cementgyártás helyzetének javítása, a hazai cementtermékek, illetve betonból készült építmények iránti bizalom növelése. A Szövetség szakmai fórumot biztosít a jogszabálytervezetek véleményezésében elsősorban a környezetvédelem, az aktív minőségpolitika és a gyártói versenyképesség témaköreiben. Kiadja a Beton című szakmai folyóiratot.
Magyar Mérnöki Kamara
www.mmk.hu
Lorum ipsum
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
www.tmsz.org
Lorum ipsum
Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége
www.hhga.hu
Lorum ipsum
Magyar Útügyi Társaság
www.maut.hu
Lorum ipsum
Makadám Mérnök Klub
www.makadamklub.hu
Lorum ipsum.
Vasúti Hidak Alapítvány
www.vashid.hu
Lorum ipsum
     
  Nemzetközi szövetségek  
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
www.iabse.org
Lorum ipsum
The International Federation for Structural Concrete (fib)
www.fib-international.org
Lorum ipsum
FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (International Federation of Consulting Engineers)
www.fidic.org
Lorum ipsum
     

Oktatást és gyűjteményeket lásd a Szakszolgálatok fül alatt  

 

 

Hírlevél feliratkozás:
ok


Copyright © 2011 ELSŐ LÁNCHÍD - Mérnöki és Szolgáltató Bt - Minden jog fenntartva! Design & programozás: Arteries Studio